Vissterfte

HET IS NIET altijd duidelijk of de mens de hand heeft gehad in een vissterfte. Vissterfte kan namelijk optreden door een geleidelijke verslechtering van het milieu voor vissen, waarbij een plotselinge natuurlijke factor, menselijk handelen of een combinatie daarvan de "druppel is die de emmer doet overlopen". Als vissen niet doodgaan door milieuverstoringen, dan is de meest waarschijnlijke doodsoorzaak voor een individuele vis predatie door roofdieren (vissen, vogels, insecten enz.) of ouderdom.

Natuurlijke sterfte

Sterfte is een natuurlijk en noodzakelijk verschijnsel. Veel vissoorten hebben grote aantallen nakomelingen, waarvan een aanzienlijk deel voortijdig - vooral in de eerste levensweken -sterft. Van elke opeenvolgende jaarklasse zal ook steeds een deelsterven, vooral door predatie. Deze sterfte is noodzakelijk voor het ecologisch evenwicht en de overleving van de betreffende soort.

Vissterfte is dus niet noodzakelijk reden tot bezorgdheid.

 

Wat is de oorzaak?

Als alle vissen binnen korte tijd sterven, dan is de oorzaakwaarschijnlijk een plotselinge, catastrofale gebeurtenis, waarbij de omgeving voor vissen fataal toxisch of acuut zuurstofloos wordt. Bij een langzame aanloop en daarna binnen enkele dagen een sterke stijging van de aantallen dode vissen, moet de oorzaak gezocht worden in een zich langzaam ontwikkelend zuurstofgebrek, een zeer actief virus of een schadelijke bacterie.

 

Wil je meer informatie omtrent vissterfte en herkennen van situaties ?

http://www.sportvisserijnederland.nl/hsv-service/viswaterbeheer/vissterfte.html

 

Indien er gevallen van vissterfte zich voordoen op onze wateren,

Graag melden altijd  bij onze Viswaterbeheercommissie  Maik havekamp  06-26176690