Al onze bestuurleden zijn in het bezit van een geldige VOG verklaring.

Hiermee waarborgen we het verantwoord uitvoeren van ons vrijwilligerswerk bij o.a onze jeugdactivitieten.

 

Wat is een VOG?

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Justis screent (rechts)personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG's af.

Een VOG kan worden afgegeven aan natuurlijke personen (mensen) en aan rechtspersonen (bedrijven/organisaties/verenigingen). Als iemand een VOG aanvraagt, doet Justis onderzoek naar het justitiële verleden van een natuurlijk persoon (NP) of rechtspersoon (RP). Om een baan te kunnen krijgen of vrijwilligerswerk uit te kunnen voeren is het in veel gevallen nodig om een VOG te kunnen overleggen. Voor sommige branches is dit zelfs (wettelijk) verplicht.


Men krijgt in ieder geval een VOG als men geen strafbaar feit heeft gepleegd dat relevant is voor de betreffende functie.