Visstand beheer is gericht op het verkrijgen en behouden van een goede visstand. Hier werkt de waterbeheer /onderhouds commissie (maik Havekamp,Gerard voor t hekke,Daniël de Haan) aan en bewaakt dit jaarrond voor een goede waterkwaliteit,visstand voor onze leden.

Een goede waterkwaliteit is een belangrijke voorwaarde voor goed viswater en een goede visstand.
Elke vissoort stelt zijn eigen eisen aan zijn leefomgeving.
Hoe meer variatie in de leefomgeving, hoe gevarieerder de visstand.
Bij de inrichting en het beheer van het water houden we hier rekening mee. 

De onderhoudscommissie houdt zich bezig met onderhoud en veiligheid rond onze viswateren. Hierbij wordt er veel zorg besteed aan zwerfvuil ruimen, maai en snoeiwerkzaamheden aan oevers om visplekken veilig en verzorgd te houden voor onze vissers. Tevens houden we hierbij de visstand e.d. goed in de gaten van onze wateren en voeren we waterbemonstering uit. Ook voeren we inventarisaties uit voor gevaarlijke en/of giftige beplantingen om de kwaliteit en gezondheid te waarborgen van onze leefomgeving en viswateren.

melden vangsten van uitzetvissen:

ook het melden van de vangsten van onze uitzetvissen is van groot belang. om goed te kunnen monitoren hoe het met de vissen gaat hebben we informatie nodig van de vissen die gevangen worden, lengte,gewicht en foto's van de gevangen vis met de kop in de rechterhand. op deze wijze vergaren we informatie die echt belangrijk is voor een eventuele volgende uitzet van karpers in onze kolken.melden van vangsten kan via info@vissievissie.nl