Vissievissie stopt met huren viswater Breestuk Hattem.

Vissievissie stopt met huren viswater Breestuk Hattem.

Helaas moeten we melden dat we noodgedwongen stoppen met het huren van het viswater aan het Breestuk te Hattem. Reden hiervan is dat we na een jarenlange onderhandeling met waterschap Vallei Veluwe er niet uitkomen over het beheer en het welzijn van het water en ons visstandsbeheer. Sinds de start van het verhuurcontract met gemeente Hattem is het waterschap weer gestart met het inpompen van bronwater in de vijver voor de... waterstand (aldus vallei Veluwe), Als vereniging hebben we getracht dit tegen gaan aangezien het water verstoord word en glashelder is sindsdien, Het gevolg hiervan is dat de visstand met 80% geslonken is omdat alle vis er uitgevreten word door een vaste groep aalscholvers en reigers. Bovendien treed er door het inpompen van het water een extreme algengroei op die voor het zuurstofgehalte voor plant en dier niet goed is, Maar bovenal levensgevaarlijk is voor spelende kinderen uit de buurt. Voor een klein kind is het verschil tussen omliggend gras en de groei op de oppervlakte van het water nauwelijks te onderscheiden. dit risico willen we als vereniging niet lopen aangezien er geen bevredigende samenwerking mogelijk is met waterschap vallei Veluwe. We kunnen niet anders dan dit risico terug te leggen bij het waterschap gezien de gevaarlijke situatie........Op dit moment is er geen uitzicht op een bevredigende samenwerking gezien het verschil van inzicht en belangen.....De binnenwateren van Hattem zullen we helaas de rug toe moeten keren zolang dit beheer strak gevolgd word. Erg jammer aangezien juist deze vijvers veilig zouden moeten zijn voor de jeugdige vissers gezien het geringe verkeer in de straten rond om de vijvers. Nu blijft er alleen de jachthaven of het kanaal over om veilig te kunnen vissen echter hebben we niet een heel ideaal verkeersplan voor onze kleine koters. Gemeente Hattem heeft hier geen aandeel in aangezien het waterschap de beheerder is van de watergangen in Hattem bovendien hebben we vanuit de gemeente alle mogelijke steun gehad...........Helaas een gestrand jeugdproject waarbij zelfs buurtbewoners hebben mee geparticipeerd om het jeugdproject en de uitstraling van de vijvers up te graden.