nieuwe gerenoveerde visstekken kolken

De stekken zijn gerenoveerd aan de kolk langs de duurzaamheidsweg. Tot eind maart blijven de stekken afgezet om voldoende herstel te krijgen, Hierdoor lopen we geen schade op aan verse taluds etc en hebben we vanaf medio maart maximaal visplezier op ruimte en goed herstelde visplekken.

Tot 1 april is het dus (niet) toegestaan te vissen aan de kolk duurzaamheidsweg

Alvast bedankt voor het begrip!