Gesloten aastijden, Hoe zit het ook alweer???

Gesloten aastijden, Hoe zit het ook alweer???

Voorbeelden

In de maand maart mag er nog worden gevist met kunstaas, een stukje vis of een dood visje. Vang je hiermee een snoek dan moet deze direct worden teruggezet (gesloten tijd voor de snoek). Vang je in deze maand een snoekbaars of baars die voldoet aan de minimummaat dan mag deze snoekbaars of baars in het leefnet worden bewaard en ook worden meegenomen, als de voorwaarden van de toestemming (vergunning) dat tenminste toes...taan.

Van 1 april tot aan de laatste zaterdag van mei mag niet met kunstaas, een stukje vis of met een dode vis worden gevist en moet iedere snoek, snoekbaars of baars die eventueel wordt gevangen, direct worden teruggezet (zowel gesloten tijd voor aassoorten als voor de vissoorten snoek, snoekbaars en baars).

Vanaf de laatste zaterdag van mei (einde gesloten tijd aassoorten en einde gesloten tijd voor snoek, snoekbaars en baars) mag je wettelijk gezien weer met alle aassoorten vissen en mogen bovenmaatse snoekbaarzen en baarzen worden behouden voor zover de voorwaarden van de toestemming (vergunning) dat toestaan. Snoek zou je wettelijk gezien ook vanaf de laatste zaterdag van mei mogen behouden. Op grond van de voorwaarden in de toestemming is dit echter vrijwel altijd verboden.

verder info kan je verkrijgen via

https://www.sportvisserijnederland.nl/vispas/visserijwet-en-regels/binnenwater/gesloten-tijden.html