draadalg in vijver Breestuk

Op dit moment kampen we met problemen omtrent draadalg in de breestukvijver te Hattem

Er zijn gesprekken gaande met waterschap en gemeente  om hiervoor tot een passende oplossing te komen.

Het beleid van Waterschap druist tegen onze wensen voor een goede visvijver in, We mogen namelijk geen draadalg weghalen en tevens ook geen waardes aan het water veranderen of zuurstofplanten zetten om algengroei tegen te gaan. Dit resulteert in een voor ons onwenselijke en niet bevisbare situatie die bovendien gevaarlijk is voor de Vissiekids die graag aan deze vijver vissen.

Later zullen we hierover meer berichten als de gesprekken vorderen met de desbetreffende instanties.

De komende weken dus nog (geen) schone en veilige visvijver ondanks onze inzet.