De onderhoudscommissie houdt zich bezig met onderhoud en veiligheid rond onze viswateren. Hierbij wordt er veel zorg besteed aan zwerfvuil ruimen, maai en snoeiwerkzaamheden aan oevers om visplekken veilig en verzorgd te houden voor onze vissers. Tevens houden we hierbij de visstand e.d. goed in de gaten van onze wateren en voeren we waterbemonstering uit. Ook voeren we inventarisaties uit voor gevaarlijke en/of giftige beplantingen om de kwaliteit en gezondheid te waarborgen van onze leefomgeving en viswateren.

heeft u vragen voor deze commissie?  info@vissievissie.nl