witviswedstrijd hattem/wapenveld

3 oktober Hattem Wapenveld loten 7.30 vissen 8.30 tot 13.30 inleg 5 euro

bij opgave keuze vermelden koelucht gat of koelucht ijssel

prijsuitreiking duivenlokaal

opgeven en betalen bij de boern schuure

Stationsweg 32 8191 AH Wapenveld

   

Een ieder doet mee voor eigen risico bestuur en organisatie kan op geen enkele

wijze aansprakelijk gesteld worden voor letsel of schade