karperlezing

Karperlezing

aanvang 20:00

kosten: gratis

locatie: voskuilerdijk 25 Hattemerbroek

aanmelden via karpercommissie@vissievissie.nl

Een ieder doet mee voor eigen risico bestuur en organisatie kan op geen enkele

wijze aansprakelijk gesteld worden voor letsel of schade.