gescheiden koppelwedstrijd

zaterdag 25 juli een gescheiden koppelwedstrijd

loten 7:30 / vissen van 8:30-13:30

1 deelnemer in de koelucht

1 deelnemer in de ijssel

inleg 12 euro  maximaal  16 koppels

prijsuitreiking aan het water

Een ieder doet mee voor eigen risico bestuur en organisatie kan op geen enkele

wijze aansprakelijk gesteld worden voor letsel of schade.